Sidste afslutnings Linie
Gæste- og Kursusgården Soldalen • Maegaardsvej 4 • DK-3770 Allinge - Bornholm • Tlf./ Fax: 56 96 91 91 • Mobil: 71 62 74 60
Bornholmerguiden.dk viser Bornholm